Explore eXPLORAL - Search Culural Herital Objects  


Filtra Kërkimi

Filtra Kërkimi

Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Hajdari, Gëzim
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Poezi
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Hajno, Shkëlqim
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime dhe Skica
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Marko, Petro
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime dhe Skica
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Mara, Andon
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Semini, Arqile
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Novelë
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Çajupi, Andon Z.
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Poezi
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Çomora, Spiro
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Poezi
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Ndini, Brixhilda
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Kosta, Koço
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Ripani, Mina
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Shkencë
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Naqe, Thani
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Duka, Spiro
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Shkencë
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Karadaku, Astrit
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Roman
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Koreshi, Vath
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Roman
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Abdihoxha, Ali
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Nano, Lliko
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime dhe Novela
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Lera, Nasi
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime dhe Novela
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Bajrami, Zyri
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Histori
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Ponari, Idriz
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Ponari, Idriz
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime dhe Novela
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Pasmaçiu, Ramadan
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Novelë
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Petrela, Hasan
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Pone, Maku
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Vjersha
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Migjeni
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Loloçi, Çerçiz
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Minxhozi, Bardhyl
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Tregime
Tipi: TEXT
Vendndodhja: Tiranë
Autori: Lika, Ramiz
Tema:
 • Letërsia Shqipe - Novelë